นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หยดน้ำ
Ico256
Username:chutima.b
User ID:49
First name:หยดน้ำ
Last name:หยดน้ำ
Screen name:หยดน้ำ
Joined at:11 October 2007 08:48
Tags:สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริหารงานบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่
Read:4813
About Me
-