นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Cutie Garn
Ico64
อาจารย์ ชุติมา ศรีชาย
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Cutie Garn
Ico256
Username:chutima.sr
User ID:339
First name:ชุติมา
Last name:ศรีชาย
Screen name:Cutie Garn
Title:อาจารย์
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:อาจารย์
Organization:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:ไทย
Joined at:29 November 2007 13:34
Last login at:03 August 2011 10:02
Tags:อาจารย์  ภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์  การสอน  internet
Read:4574
About Me
-