นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

fit.com
Ico64
ฟิตรี ดอเล๊าะ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

fit.com
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:fitree.d
สมาชิกที่:570
ชื่อ:ฟิตรี
นามสกุล:ดอเล๊าะ
นามแฝง:fit.com
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
องค์กร:ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี
ถนน:181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
เมือง:เมือง
จังหวัด:ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์:94000
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:17 ธันวาคม 2550 13:31
คำสำคัญ (keywords):คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี
อ่าน:1842
ประวัติย่อ
-
บันทึกล่าสุด
ไม่มีบันทึก
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2ffitree%2ed