นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เจ้าเมือง
Ico64
นาย เกรียงไกร หนูทองคำ
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

เจ้าเมือง
Ico256
Username:grianggrai.n
User ID:120
First name:เกรียงไกร
Last name:หนูทองคำ
Screen name:เจ้าเมือง
Title:นาย
Career:นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Position:นักวิทยาศาสตร์
Organization:ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:ศูนย์คอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:Thailand
Joined at:18 October 2007 10:44
Edited at:20 June 2011 22:48
Last login at:28 May 2017 09:25
Tags:ศูนย์คอมพิวเตอร์  freeware  opensource software
Read:6081
About Me
-