นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ต้ม ตุมปัง
Ico64
อิทธิเดช ต้ม รัตนะ
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ต้ม ตุมปัง
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:ittidate.r
สมาชิกที่:548
ชื่อ:อิทธิเดช
ชื่อกลาง:ต้ม
นามสกุล:รัตนะ
นามแฝง:ต้ม ตุมปัง
อาชีพ:พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:นักวิชาการอุดมศึกษา
องค์กร:คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เมือง:เมือง
จังหวัด:ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์:94000
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:17 ธันวาคม 2550 13:18
คำสำคัญ (keywords):กิจการนักศึกษา  คณะวิทยาการสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์  รัตนะ  อิทธิเดช  mambo  พัฒนาเว็บไซต์  วิทยาเขตปัตตานี  ถ่ายภาพ
อ่าน:3934
ประวัติย่อ

กำเนิด ปัตตานี

เรียน
ประถม ร.ร.วัดสุนทรวารี
มัธยม ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา
ป.ตรีที่ ม.วลัยลักษณ์(สารสนเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์)
อดีต
ทำงานสอนคอมพิวเตอร์ ระยะสั้นๆ (11 เดือน)
ปัจจุบัน
ทำงานด้านกิจการนักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
ออกแบบและดูแลเว็บไซต์คณะฯ http://comm-sci.pn.psu.ac.th

อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fittidate%2er