นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
Ico64
Network
Members · Following: 2 · Followed: 1

จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
Ico256
Username:jantawan.n
User ID:97
First name:จันทวรรณ
Last name:ปิยะวัฒน์
Joined at:16 October 2007 09:47
Last login at:16 Febuary 2012 16:13
Tags:อาจารย์  นักวิจัย  คณะวิทยาการจัดการ  gotoknow.org  usablelabs.org
Read:12409
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fjantawan%2en%3flocale%3den