นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จีราณี
Ico64
จีราณี หมะประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

จีราณี
Ico256
Username:jeeranee.m
User ID:178
First name:จีราณี
Last name:หมะประสิทธิ์
Screen name:ตุ๊ก
Career:พนักงานเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
Position:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Organization:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:หลักสูตรวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:ไทย
Joined at:26 October 2007 10:34
Tags:เวทีวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  เลขานุการ  หลักสูตรวัสดุศาสตร์  สุขภาพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประกันคุณภาพ  จีราณี หมะประสิทธิ์  งานบริหารงานทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์
Read:3269
About Me

  

Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fjeeranee%2em%3flocale%3den