นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กัลยรัตน์
Ico64
กัลยรัตน์ รัตน์ ศุทธวิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ 7
งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

กัลยรัตน์
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:kalayarat.s
สมาชิกที่:821
ชื่อ:กัลยรัตน์
ชื่อกลาง:รัตน์
นามสกุล:ศุทธวิโรจน์
นามแฝง:Rat
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ 7
องค์กร:งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:26 กุมภาพันธ์ 2551 09:46
คำสำคัญ (keywords):การเงิน  คณะวิทยาศาสตร์  งบประมาณ  ศิลปะ  สุขภาพ  หน่วยคลัง
อ่าน:3774
ประวัติย่อ
-
บันทึกล่าสุด
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fkalayarat%2es