นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กัลยรัตน์
Ico64
กัลยรัตน์ รัตน์ ศุทธวิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ 7
งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

กัลยรัตน์
Ico256
Username:kalayarat.s
User ID:821
First name:กัลยรัตน์
Middle name:รัตน์
Last name:ศุทธวิโรจน์
Screen name:Rat
Career:รับราชการ
Position:เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ 7
Organization:งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:ไทย
Joined at:26 Febuary 2008 09:46
Tags:การเงิน  คณะวิทยาศาสตร์  งบประมาณ  ศิลปะ  สุขภาพ  หน่วยคลัง
Read:3587
About Me
-
Recent Journal Entries
No Journal Entry
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fkalayarat%2es%3flocale%3den