นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

InViSiBle
Ico256
Username:kanokporn.i
User ID:36
First name:กนกพร
Last name:อินทร์ทอง
Screen name:InViSiBle
Joined at:10 October 2007 08:50
Last login at:24 July 2017 14:09
Tags:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ม.อ.  งานทะเบียนประวัติ  กองการเจ้าหน้าที่  psu
Read:3495
About Me
-