นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กัลยาณี
Ico64
กัลยาณี ด้วงทอง
นักวิชาการศึกษา
งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

กัลยาณี
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:kanyanee.d
สมาชิกที่:1663
ชื่อ:กัลยาณี
นามสกุล:ด้วงทอง
นามแฝง:กัลยาณี
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษา
องค์กร:งานการจัดการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:29 มกราคม 2556 09:30
แก้ไขเมื่อ:29 มกราคม 2556 10:58
เข้าระบบเมื่อ:29 มกราคม 2556 09:30
คำสำคัญ (keywords):คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อ่าน:999
ประวัติย่อ
-
บันทึกล่าสุด
ไม่มีบันทึก
รายการอนุทินล่าสุด
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fkanyanee%2ed