นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

lovely
Ico64
นางสาว ขวัญตา ขาวมี
อาจารย์
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

lovely
Ico256
Username:khwunta.k
User ID:1597
First name:ขวัญตา
Last name:ขาวมี
Screen name:lovely
Title:นางสาว
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:อาจารย์
Organization:ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:ภาควิชาธรณีศาสตร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:Thailand
Joined at:01 June 2012 13:43
Edited at:01 June 2012 14:04
Last login at:06 September 2012 15:56
Tags:คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ภาควิชาธรณีศาสตร์  อาจารย์  fnr-earth
Read:1980
About Me
-
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
Ico32_1 f
Ico32_picture7 e
Ico32_picture6 d
Ico32_picture4 c
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fkhwunta%2ek%3flocale%3den