นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บ๊วยเค็ม
Ico64
กัลยา แซ่ลิ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

บ๊วยเค็ม
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:kunlaya.s
สมาชิกที่:568
ชื่อ:กัลยา
นามสกุล:แซ่ลิ่ม
นามแฝง:บ๊วยเค็ม
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:นักวิชาการเงินและบัญชี
องค์กร:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนน:20 ถ.สุวรรณมงคล
เมือง:เมือง
จังหวัด:ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์:94000
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:17 ธันวาคม 2550 13:30
คำสำคัญ (keywords):กัลยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  งานคลังและพัสดุ  วิทยาเขตปัตตานี
อ่าน:2797
ประวัติย่อ

 

(- -)

รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fkunlaya%2es