นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

manop
Ico64
manop sumphan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

manop
Ico256
Username:manop.s
User ID:305
First name:manop
Last name:sumphan
Screen name:นพ
Career:รับราชการ
Position:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Organization:กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:ไทย
Joined at:27 November 2007 10:41
Last login at:19 July 2011 08:29
Tags:เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่  คอมพิวเตอร์  กองการเจ้าหน้าที่
Read:5642
About Me
-