นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Ben-Benz
Ico256
Username:matana.k
User ID:984
First name:มัฒนา
Last name:ฤทธิเดช
Screen name:Ben-Benz
Joined at:28 July 2008 14:37
Tags:การเงินและบัญชี  คณะวิทยาศาสตร์  ประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Read:1819
About Me
-
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fmatana%2ek%3flocale%3den