นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MoN_Takan
Ico64
นางสาว มนทกานต์ จุฑานันท์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

MoN_Takan
Ico256
Username:montakan.j
User ID:1543
First name:มนทกานต์
Last name:จุฑานันท์
Screen name:MoN_Takan
Title:นางสาว
Career:นักวิชาการอุดมศึกษา
Position:นักวิชาการอุดมศึกษา
Organization:ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Street:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:91000
Country:Thailand
Joined at:03 November 2011 11:46
Edited at:09 March 2012 20:20
Last login at:13 June 2013 08:36
Tags:Mon_Naka
Read:5449
About Me
-