นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

nareerat.c
Ico64
นารีรัตน์ จันทน์แดง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิเทศศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

This user has restricted access to his or her profile.
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fnareerat%2ec%3flocale%3den