นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Mr. Natha Ya Lee
Ico64
Mr. Natha Ya Lee
อาจารย์
วิทยาเขตตรัง
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Mr. Natha Ya Lee
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:natha.y
สมาชิกที่:1779
ชื่อ:Natha
ชื่อกลาง:Ya
นามสกุล:Lee
นามแฝง:์Natha Ya Lee
คำนำชื่อ:Mr.
อาชีพ:พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:อาจารย์
องค์กร:วิทยาเขตตรัง
ถนน:102 ม.6 ต.ควนปริง
เมือง:เมือง
จังหวัด:ตรัง
รหัสไปรษณีย์:92000
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:15 มิถุนายน 2559 15:31
เข้าระบบเมื่อ:08 กรกฎาคม 2559 15:35
คำสำคัญ (keywords):psu trang
อ่าน:1331
ประวัติย่อ

PSU TRANG