นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

::.~ZLIPKNOTT~.::
Ico64
ณัฐพล แก้วปนทอง
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
UsableLabs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

::.~ZLIPKNOTT~.::
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:natthapol.k
สมาชิกที่:1184
ชื่อ:ณัฐพล
นามสกุล:แก้วปนทอง
นามแฝง:::.~ZLIPKNOTT~.::
ตำแหน่ง:นักพัฒนาซอฟต์แวร์
องค์กร:UsableLabs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกเมื่อ:31 พฤษภาคม 2552 18:46
เข้าระบบเมื่อ:27 เมษายน 2555 16:00
คำสำคัญ (keywords):prince of songkla university
อ่าน:3213
ประวัติย่อ

 ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) กำลังศึกษา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (2550)
  • มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา (2546)
  • ประถมศึกษา โรงเรียนบุญมีวิทยา จังหวัดปัตตานี (2540)

ประวัติการทำงาน

  • Software Developer [UsableLabs]
  • นักวิชาการศึกษา [สำนักประกันคุณภาพ มอ.หาดใหญ่]
  • .Net Programmer(VB.Net, ASP.Net) [BizInfo Training and Solution]
  • Associate Developer (HTML, Django, Ruby, Python) [Insight Learning]

ผลงาน


ความสนใจส่วนตัว

  • Programming Language (Java, VB.Net, VB6, UNIX Script, Django, Python)
  • System Analyst