นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kaffee Mania
Ico64
นางสาว นงลักษณ์ เกตุบุตร
พนักงานบริหารทั่วไป
งานทะเบียนและประมวลผล
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Kaffee Mania
Ico256
Username:nonglak.k
User ID:1776
First name:นงลักษณ์
Last name:เกตุบุตร
Screen name:Kaffee Mania
Title:นางสาว
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:พนักงานบริหารทั่วไป
Organization:งานทะเบียนและประมวลผล
Street:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
City:เมือง
State:ตรัง
Postal code:92000
Country:Thailand
Joined at:08 March 2016 15:42
Last login at:26 May 2016 14:00
Tags:ชีวิต  หนัง  เพลง
Read:1296
About Me

เกิดเมืองดอกบัว แต่มาอยู่เมืองหมูย่าง