นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นันทิยา
Ico64
นางสาว นันทิยา แซริม กลิ่นสมหวัง
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

นันทิยา
Ico256
Username:nunthiya.k
User ID:504
First name:นันทิยา
Middle name:แซริม
Last name:กลิ่นสมหวัง
Screen name:กุ้งแห้ง
Title:นางสาว
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:นักวิชาการอุดมศึกษา
Organization:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Street:181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
City:เมือง
State:ปัตตานี
Postal code:94000
Country:ไทย
Joined at:17 December 2007 09:31
Tags:กองกิจการนักศึกษา  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  งานแนะแนวการศึกษา  วิทยาเขตปัตตานี
Read:2069
About Me

สังกัดหน่วยงาน  งานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี  หน้าที่ดูแลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fnunthiya%2ek%3flocale%3den