นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Mrs. Panada Chintawong
Ico64
Mrs. Panada Chintawong
บรรณารักษ์ชำนาญการ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Mrs. Panada Chintawong
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:panada.c
สมาชิกที่:1154
ชื่อ:Panada
นามสกุล:Chintawong
นามแฝง:นะ
คำนำชื่อ:Mrs.
อาชีพ:รัชราชการ
ตำแหน่ง:บรรณารักษ์ชำนาญการ
องค์กร:สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
ถนน:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90110
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:01 พฤษภาคม 2552 09:12
คำสำคัญ (keywords):หอสมุดคุณหญิงหลงฯ  บรรณารักษ์  บุคลากร
อ่าน:1862
ประวัติย่อ

การศึกษา  ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523

                  ปริญญาโท MA in Library & Information Management. The University of Sheffield, UK, 1998.

รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fpanada%2ec