นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Paranee
Ico64
Miss Paranee Chekming
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Paranee
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:paranee.c
สมาชิกที่:567
ชื่อ:Paranee
นามสกุล:Chekming
คำนำชื่อ:Miss
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
องค์กร:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ถนน:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เมือง:เมือง
จังหวัด:ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์:94000
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:17 ธันวาคม 2550 13:29
คำสำคัญ (keywords):คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี
อ่าน:1482
ประวัติย่อ
-
บันทึกล่าสุด
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fparanee%2ec