นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

patcha
Ico64
patcharee saelee

สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

patcha
Ico256
Username:patcharee.sae
User ID:513
First name:patcharee
Last name:saelee
Screen name:patcha
Organization:สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
Street:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:เมือง
State:ปัตตานี
Postal code:94000
Country:ไทย
Joined at:17 December 2007 09:32
Tags:วิทยาเขตปัตตานี
Read:1550
About Me
-
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fpatcharee%2esae%3flocale%3den