นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ปัทมพร อินสุวรรโณ
Ico64
ปัทมพร อินสุวรรโณ
เลขานุการภาควิชา
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 7

ปัทมพร อินสุวรรโณ
Ico256
Username:pattamaporn.i
User ID:718
First name:ปัทมพร
Last name:อินสุวรรโณ
Career:รับราชการ
Position:เลขานุการภาควิชา
Organization:ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Country:Thailand
Joined at:15 January 2008 10:27
Edited at:03 June 2012 15:54
Last login at:03 September 2014 16:42
Tags:คณะทรัพยากรธรรมชาติ  งานบริหารทั่วไป  งานหลักสูตร  ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
Read:3177
About Me
-
Recent Journal Entries
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fpattamaporn%2ei%3flocale%3den