นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Pavinee Chinachoti
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

Pavinee Chinachoti
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:pavinee.c
สมาชิกที่:1241
ชื่อ:Pavinee
นามสกุล:Chinachoti
นามแฝง:Pannana
เป็นสมาชิกเมื่อ:10 พฤศจิกายน 2552 16:25
เข้าระบบเมื่อ:18 ตุลาคม 2554 06:10
คำสำคัญ (keywords):ปัญญาของประชาชน
อ่าน:3249
ประวัติย่อ
-
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fpavinee%2ec