นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ภารดี แท่นทอง
Ico64
ภารดี แท่นทอง
-
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 0

ภารดี แท่นทอง
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:pharadee.w
สมาชิกที่:449
ชื่อ:ภารดี
นามสกุล:แท่นทอง
นามแฝง:ภารดี แท่นทอง
อาชีพ:ข้าราชการ
ตำแหน่ง:-
องค์กร:สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
ถนน:80 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม
เมือง:กะทู้
จังหวัด:ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์:83120
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:13 ธันวาคม 2550 14:38
แก้ไขเมื่อ:12 กุมภาพันธ์ 2559 08:19
เข้าระบบเมื่อ:12 กุมภาพันธ์ 2559 08:17
คำสำคัญ (keywords):บริหารงานบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่  นบ.ม.อ.2  บริหารทรัพยากรมนุษย์  การจัดการความรู้  การบริหารจัดการ  งานได้ผล คนเป็นสุข  วิทยาเขตภูเก็ต  ม.อ.ภูเก็ต
อ่าน:4723
ประวัติย่อ
-