นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

@--,'--Ladypin
Ico64
พินทุมาศ พิน กิจฉาโณ

กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

@--,'--Ladypin
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:pintumat.k
สมาชิกที่:94
ชื่อ:พินทุมาศ
ชื่อกลาง:พิน
นามสกุล:กิจฉาโณ
นามแฝง:@--,'--Ladypin
องค์กร:กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกเมื่อ:15 ตุลาคม 2550 17:01
เข้าระบบเมื่อ:06 มิถุนายน 2557 16:57
คำสำคัญ (keywords):engineering  acaser  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  ชุมชนสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี  ประชาสัมพันธ์
อ่าน:4579
ประวัติย่อ
-