นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฮ.นกฮูกตาโต
Ico64
นาง พิรุณ ฉิมพลีศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ฮ.นกฮูกตาโต
Ico256
Username:piroon.c
User ID:391
First name:พิรุณ
Last name:ฉิมพลีศิริ
Screen name:ฮ.นกฮูกตาโต
Title:นาง
Career:รับราชการ
Position:นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Organization:กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:Thailand
Joined at:02 December 2007 12:41
Edited at:15 September 2011 09:47
Last login at:15 September 2011 09:21
Tags:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  งานแผนงานงบประมาณ  งบประมาณ  กองแผนงาน  ต้นทุน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี  สุขภาพ
Read:5772
About Me

โปรดติดตามตอนต่อไป