นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ฮ.นกฮูกตาโต
Ico64
นาง พิรุณ ฉิมพลีศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ฮ.นกฮูกตาโต
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:piroon.c
สมาชิกที่:391
ชื่อ:พิรุณ
นามสกุล:ฉิมพลีศิริ
นามแฝง:ฮ.นกฮูกตาโต
คำนำชื่อ:นาง
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
องค์กร:กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนน:กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90110
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:02 ธันวาคม 2550 12:41
แก้ไขเมื่อ:15 กันยายน 2554 09:47
เข้าระบบเมื่อ:15 กันยายน 2554 09:21
คำสำคัญ (keywords):มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  งานแผนงานงบประมาณ  งบประมาณ  กองแผนงาน  ต้นทุน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี  สุขภาพ
อ่าน:5787
ประวัติย่อ

โปรดติดตามตอนต่อไป