นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Pisan
Ico64
Pisan (Bao)
Lecturer
s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Pisan
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:pisan.b
สมาชิกที่:467
ชื่อ:Pisan
นามสกุล: (Bao)
อาชีพ:Instructor
ตำแหน่ง:Lecturer
องค์กร:s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
ถนน:Faculty of Liberal Arts and Management Sciences, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus, P.O.Box 8, Khuntalea Post Office
เมือง:Muang Surat Thani (District)
จังหวัด:Surat Thani Province
รหัสไปรษณีย์:84100
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:14 ธันวาคม 2550 13:24
แก้ไขเมื่อ:16 ธันวาคม 2554 11:14
เข้าระบบเมื่อ:06 มีนาคม 2560 09:41
คำสำคัญ (keywords):[e-mail : s3930201@hotmail.com และ pisan.b@psu.ac.th]  โทร. 077-355448 แฟกซ์ 077-355448  ว่าที่ร้อยตรีไพศาล บรรจุสุวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เลขที่ 31 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
อ่าน:12020
ประวัติย่อ

   ตราม.อ.

Bachelor of Arts in English, Prince of Songkla University (PSU), Faculty of Humanities and Social Sciences, Pattani Campus

   ตรานิด้า

Master of Public Administration (Financial and Fiscal Management), School of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)

 ตรา มธ.

During the Ph.D. study at Faculty of Political Science, Thammasat University