นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

HotMan
Ico64
ประทีป เอื้อนมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 1

ไม่สามารถแสดงประวัติได้ เนื่องจากเจ้าของประวัติไม่อนุญาต