นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวิตร
Ico64
ประวิตร โสภโณดร
อาจารย์-รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ประวิตร
Ico256
Username:pravit.so
User ID:1433
First name:ประวิตร
Last name:โสภโณดร
Screen name:ประวิตร
Career:รับราชการ
Position:อาจารย์-รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Organization:คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Street:ม.อ.
Country:Thailand
Joined at:20 June 2011 11:16
Last login at:20 June 2011 11:16
Tags:กิจกรรมนักศึกษา  ทรัพยากรธรรมชาติ
Read:1462
About Me
-
Recent Posts
No Post
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fpravit%2eso%3flocale%3den