นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ปัจจัตตัง
Ico64
นายประยุทธ์ โอภาโส
บุคลากรชำนาญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ปัจจัตตัง
Ico256
Username:prayuth.o
User ID:1356
First name:นายประยุทธ์
Last name:โอภาโส
Screen name:ปัจจัตตัง
Career:รับราชการ
Position:บุคลากรชำนาญ
Organization:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:15 กาญจนวณิชย์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:Thailand
Joined at:15 June 2010 10:41
Edited at:13 July 2011 09:21
Last login at:13 July 2011 09:12
Tags:บุคลากร
Read:1986
About Me
-
Recent Posts
No Post
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fprayuth%2eo%3flocale%3den