นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว ปรีดารัตน์ ติ๊ก ประไพ
Ico64
นางสาว ปรีดารัตน์ ติ๊ก ประไพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

นางสาว ปรีดารัตน์ ติ๊ก ประไพ
Ico256
Username:preedarat.p
User ID:184
First name:ปรีดารัตน์
Middle name:ติ๊ก
Last name:ประไพ
Screen name:ติ๊ก
Title:นางสาว
Career:ลูกจ้างชั่วคราว
Position:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Organization:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:15 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ต.คอหงส์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:ไทย
Joined at:26 October 2007 10:35
Tags:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภาควิชาชีวเคมี  ปรีดารัตน์ ประไพ  งานบริหารงานทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์
Read:2370
About Me
-
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fpreedarat%2ep%3flocale%3den