นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

chada
Ico64
รัชฎาพร สายสนิท
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กองบริการการศึกษา สนอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

chada
Ico256
Username:ratchadaporn.s
User ID:1701
First name:รัชฎาพร
Last name:สายสนิท
Screen name:chada
Career:รับราชการ
Position:นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
Organization:กองบริการการศึกษา สนอ.
Street:กองบริการการศึกษา สนอ. ม.สงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:Thailand
Joined at:18 June 2013 09:36
Edited at:21 June 2013 12:33
Last login at:21 June 2013 12:10
Tags:กองบริการการศึกษา  บริการวิชาการ  Chada  iaomi
Read:1266
About Me
-