นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัชชพงษ์
Ico64
นาย รัชชพงษ์ ชัชวาลย์
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
Planet Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

รัชชพงษ์
Ico256
Username:rutchapong.c
User ID:368
First name:รัชชพงษ์
Last name:ชัชวาลย์
Screen name:การ์ตูน
Title:นาย
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:นักวิชาการอุดมศึกษา
Organization:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:105/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคอหงส์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:ไทย
Joined at:30 November 2007 09:29
Last login at:12 September 2011 11:43
Tags:กิจการนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  นักวิชาการอุดมศึกษา
Read:3830
About Me
-
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2frutchapong%2ec%3flocale%3den