นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

heartbeat
Ico64
saluckjai sritharadol
นักวิชาการศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Planet Blog
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

heartbeat
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:saluckjai.s
สมาชิกที่:883
ชื่อ:saluckjai
นามสกุล:sritharadol
นามแฝง:heartbeat
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษา
เป็นสมาชิกเมื่อ:27 มีนาคม 2551 13:46
เข้าระบบเมื่อ:01 มิถุนายน 2555 13:33
คำสำคัญ (keywords):คณะศิลปศาสตร์  งานบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  การบ้าน นบ.ม.อ.2  นบ.ม.อ.รุ่นที่ 2  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
อ่าน:3535
ประวัติย่อ
รับผิดชอบงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsaluckjai%2es