นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คุณป้า
Ico64
แสงเดือน - ไทยทองนุ่ม
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

คุณป้า
Ico256
Username:sangdaun.th
User ID:461
First name:แสงเดือน
Middle name:-
Last name:ไทยทองนุ่ม
Screen name:คุณป้า
Career:พนักงานมหาวิทยาลัย
Position:นักวิชาการอุดมศึกษา
Organization:งานอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน
Street:353/3 หมู่ 5 ต.ขุนทะเล
City:เมือง
State:สุราษฎร์ธานี
Postal code:84100
Country:ไทย
Joined at:14 December 2007 13:23
Tags:งานบริการ  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  งานอาคารสถานที่
Read:2606
About Me

ชื่อ :  แสงเดือน  ไทยทองนุ่ม

ภูมิลำเนา : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ทำงาน :  งานอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน    วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คติประจำตัว  :      บริการคืองานของเรา

คติในการทำงาน :  ทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการคือลูกค้าคนสำคัญ

                               จะต้อนรับด้วยไมตรีจิต

สิ่งที่อยากจะเห็น  : อยากเห็นทุกคนในองค์กร รู้รัก สามัคคี