นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kon1Kon
Ico64
เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี
อาจารย์ระดับ 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Kon1Kon
Ico256
Username:saowalak.ro
User ID:205
First name:เสาวลักษณ์
Last name:รุ่งตะวันเรืองศรี
Screen name:Kon1Kon
Career:รับราชการ
Position:อาจารย์ระดับ 7
Organization:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:ตู้ ป.ณ. 50 ปณฝ.คอหงส์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:ไทย
Joined at:31 October 2007 20:39
Tags:เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อมศึกษา  การจัดการสิ่งแวดล้อม  การจัดกระบวนการเรียนรู้  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  วิจัยชุมชน
Read:11589
About Me
-