นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ผีเสื้อทรนง
Ico64
นางสาว เสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 1

ผีเสื้อทรนง
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:saowalak.w
สมาชิกที่:96
ชื่อ:เสาวลักษณ์
นามสกุล:วิจิตรโสภา
นามแฝง:ผีเสื้อทรนง
คำนำชื่อ:นางสาว
อาชีพ:พนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง:นักวิชาการเงินและบัญชี
องค์กร:หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
ถนน:กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:15 ตุลาคม 2550 17:40
แก้ไขเมื่อ:12 กันยายน 2554 10:14
เข้าระบบเมื่อ:30 พฤศจิกายน 2554 11:35
คำสำคัญ (keywords):ฝ่ายบริการวิชาการ  engineering  acaser  5ส  5s
อ่าน:6171
ประวัติย่อ
-
ไฟล์ล่าสุด
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsaowalak%2ew