นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เสาวนิตย์
Ico64
นาง เสาวนิตย์ โชติกมาศ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

เสาวนิตย์
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:saowanit.c
สมาชิกที่:1788
ชื่อ:เสาวนิตย์
นามสกุล:โชติกมาศ
นามแฝง:เสาวนิตย์
คำนำชื่อ:นาง
อาชีพ:พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง:พนักงานมหาวิทยาลัย
องค์กร:สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
ถนน:102 ม.6 ต.ควนปริง
เมือง:เมือง
จังหวัด:ตรัง
รหัสไปรษณีย์:92000
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:08 สิงหาคม 2559 13:00
เข้าระบบเมื่อ:08 สิงหาคม 2559 13:00
คำสำคัญ (keywords):
อ่าน:1197
ประวัติย่อ

-

รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsaowanit%2ec