นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

ServiceMan
Ico256
Username:sathaya.b
User ID:104
First name:Sathaya
Last name:Bunratchoo
Screen name:ServiceMan
Position:Engineer
Organization:Scientific Equipment Center, PSU
City:Hadyai
State:Songkla
Postal code:90110
Country:Thailand
Joined at:17 October 2007 09:57
Edited at:04 November 2012 09:57
Last login at:23 July 2018 09:01
Tags:ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ซ่อม  openwrt  electronic
Read:18078
About Me
-