นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สวลี
Ico64
สวลี ละอองสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

สวลี
Ico256
Username:sawalee.l
User ID:183
First name:สวลี
Last name:ละอองสม
Screen name:กุ้งนา
Career:ลูกจ้างส่วนราชการ
Position:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Organization:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90112
Country:ไทย
Joined at:26 October 2007 10:35
Tags:คณะวิทยาศาสตร์  บริการวิชาการ  บริหารงานทั่วไป  ประกันคุณภาพ  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สวลี ละอองสม
Read:2511
About Me
-
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsawalee%2el%3flocale%3den