นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาย ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์
Ico64
นาย ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

นาย ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์
Ico256
Username:sirichai.s
User ID:1233
First name:นาย ศิริชัย
Last name:ศรีพงศ์พันธุ์
Screen name:-
Career:รับราชการ
Position:รองศาสตราจารย์
Organization:ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Street:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:ไทย
Joined at:26 October 2009 15:43
Tags:คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ภาควิชาสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รศ. ดร.  วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Read:2118
About Me
-
Recent Posts
No Post
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsirichai%2es%3flocale%3den