นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ช.ช่าง
Ico64
นาย สมคิด จีนาพงษ์
ช่างเทคนิค
ม.สงขลานคริทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ช.ช่าง
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:somkid.g
สมาชิกที่:1548
ชื่อ:สมคิด
นามสกุล:จีนาพงษ์
นามแฝง:ช.ช่าง
คำนำชื่อ:นาย
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:ช่างเทคนิค
องค์กร:ม.สงขลานคริทร์
ถนน:ภาควืชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เมือง:หาดใหญ่
จังหวัด:สงขลา
รหัสไปรษณีย์:90112
ประเทศ:Thailand
เป็นสมาชิกเมื่อ:25 พฤศจิกายน 2554 11:03
แก้ไขเมื่อ:02 ธันวาคม 2554 08:33
เข้าระบบเมื่อ:18 มิถุนายน 2555 13:40
คำสำคัญ (keywords):ช่าง
อ่าน:2288
ประวัติย่อ

ทำงานด้านช่าง