นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ลีลาวดี
Ico64
sumonta shrongkrisee
จัดซื้อหนังสือ
คณะแพทย์/ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

ลีลาวดี
Ico256
Username:sumonta.s
User ID:960
First name:sumonta
Last name:shrongkrisee
Screen name:ลีลาวดี
Career:รับราชการ
Position:จัดซื้อหนังสือ
Organization:คณะแพทย์/ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Street:ฝ่ายหอสมุดวิทยาศษสตร์สุขภาพ
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:ไทย
Joined at:20 June 2008 15:17
Tags:หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะแพทยศาสตร์  จัดซื้อหนังสือ
Read:3848
About Me
-
Recent Journal Entries
No Journal Entry
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsumonta%2es%3flocale%3den