นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

sunaree suwanro
Ico64
sunaree suwanro
จ.บริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

sunaree suwanro
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:sunaree.s
สมาชิกที่:552
ชื่อ:sunaree
นามสกุล:suwanro
อาชีพ:รับราชการ
ตำแหน่ง:จ.บริหารงานทั่วไป
องค์กร:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนน:181 ถ.เจริญประดิษฐ์
เมือง:เมือง
จังหวัด:ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์:94000
ประเทศ:ไทย
เป็นสมาชิกเมื่อ:17 ธันวาคม 2550 13:27
คำสำคัญ (keywords):คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาเขตปัตตานี
อ่าน:1119
ประวัติย่อ
-
บันทึกล่าสุด
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
ไม่มีไฟล์
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsunaree%2es