นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตุ๊ก
Ico64
สุภาพรรณ์ ตุ๊ก ชูกรงมวน
พนักงานธุรการ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

ตุ๊ก
Ico256
Username:supaphan.c
User ID:187
First name:สุภาพรรณ์
Middle name:ตุ๊ก
Last name:ชูกรงมวน
Screen name:ตุ๊ก
Career:ลูกจ้างส่วนราชการ
Position:พนักงานธุรการ
Organization:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Street:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
City:หาดใหญ่
State:สงขลา
Postal code:90110
Country:ไทย
Joined at:26 October 2007 10:35
Tags:สุภาพรรณ์ ชูกรงมวน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภาควิชาจุลชีววิทยา  ประกันคุณภาพ  คณะวิทยาศาสตร์  sar
Read:2603
About Me
-
Recent Journal Entries
No Journal Entry
Recent Files
No File
My Favorite Contents
None
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsupaphan%2ec%3flocale%3den