นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พรสินี
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

พรสินี
Ico256
ชื่อเข้าระบบ:supit.bo
สมาชิกที่:697
ชื่อ:pornsinee
นามสกุล:bouban
นามแฝง:พรสินี
เป็นสมาชิกเมื่อ:07 มกราคม 2551 14:19
คำสำคัญ (keywords):คณะแพทยศาสตร์  งานบริหารและธุรการ
อ่าน:1871
ประวัติย่อ
-
รายการอนุทินล่าสุด
ไม่มีรายการอนุทิน
ไฟล์ล่าสุด
เนื้อหาที่ฉันให้ดอกไม้
ไม่มี
QR Code
Chart?cht=qr&chs=100x100&chl=http%3a%2f%2fu8%2epsu%2eac%2eth%2fprofiles%2fusers%2fsupit%2ebo